Quynhluu.online
THỂ LỆ CUỘC THI

THỂ LỆ

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về gia đình" trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu năm 2024

-----

I- ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Mọi tầng lớp nhân dân người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu. 

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THI

  1. Nội dung

Tìm hiểu các quy định của pháp luật về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới và quyền trẻ em. 

  1. Hình thức

- Người dự thi sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để tham gia Cuộc thi.

- Người dự thi cung cấp đầy đủ, đảm bảo chính xác thông tin cá nhân trước khi vào thi theo yêu cầu.

- Người dự thi không được thay đổi thông tin khai báo trong các lượt thi, thông tin này sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xác minh và trao giải. Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có thông tin sai lệch với thực tế.

- Tại Trang chủ của Cuộc thi, người dự thi thực hiện các bước sau để tham gia dự thi:

Bước 1: Nhập các thông tin cá nhân: Họ tên (ký tự có dấu); số điện thoại; địa phương, đơn vị; địa chỉ liên hệ. Các thông tin bắt buộc này là thông tin không thay đổi và được sử dụng trong suốt quá trình tham gia thi.

Bước 2: Người dự thi bấm nút “Vào thi” để vào phần trả lời các câu hỏi. Người dự thi trả lời các câu hỏi bằng cách chọn 01 phương án đúng nhất (đối với các câu hỏi trắc nghiệm) hoặc điền từ thích hợp (đối với các câu hỏi dạng điền từ).

Bước 3: Sau khi trả lời 14 câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi phải dự đoán tổng số lượt người thi trả lời chính xác các câu hỏi; nhấp chuột vào phần “Nộp bài” để kết thúc phần trả lời.

Một người có thể dự thi nhiều lần trong mỗi đợt thi; khi tổng hợp kết quả, Ban Tổ chức Cuộc thi chỉ lấy kết quả của lần thi có số điểm cao nhất.

* Các tiêu chí xét giải thưởng:

- Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lựa chọn 11 người xếp hạng từ trên xuống để lần lượt trao các giải nhất, nhì, ba, khuyến khích.

+ Người trả lời đúng tất cả 14 câu hỏi trắc nghiệm tại mỗi lượt dự thi.

+ Người dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số lượng người dự thi trả lời đúng 14 câu hỏi trắc nghiệm.

+ Người có thời gian hoàn thành bài thi ít nhất tại lượt thi được xét.

  1. Thời gian thi

Từ 07h00 ngày 10/6/2024 đến 18h00 ngày 20/6/2024.

 

III- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

  1. Giải cá nhân

- 01 giải Nhất: 1.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì: 700.000 đồng/giải.

- 03 giải Ba: 500.000 đồng/giải.

- 05 giải Khuyến khích: 300.000 đồng/giải.

  1. Giải tập thể

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao giấy chứng nhận và khen thưởng 1.500.000 đồng cho các tập thể có sự chỉ đạo, triển khai Cuộc thi đạt kết quả tốt.

 

KẾT QUẢ
Website: Quynhluu.online @copyright 2024

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc

đề nghị liên hệ số điện thoại 0912627636 để được hướng dẫn xử lý